Verklaring inzake gegevensbescherming.

Völker GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom houden wij ons strikt aan de geldende wetgeving op de gegevensbescherming. Persoonsgebonden gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dit technisch noodzakelijk is. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven. De onderstaande verklaring geeft een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort van gegevens met welk doel worden verzameld.

Völker GmbH verzamelt automatisch gegevens die uw browser aan ons doorgeeft en slaat die in server log files op. Deze informatie bestaat uit:

  • browsertype/ -versie
  • welk besturingssysteem in welke versie wordt toegepast
  • referrer URL (de eerder bezochte pagina)
  • hostnaam van de computer die toegang maakt (IP-adres)
  • ijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kan Völker GmbH niet op specifieke personen herleiden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere bronnen van gegevens, de gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de over u persoonlijk opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel waarvoor ze verwerkt worden. Inlichtingen over welke gegevens zijn opgeslagen kunt u verkrijgen bij de functionaris van Völker AG die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Verdere informatie:

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons! Daarom staan wij altijd open voor uw opmerkingen of vragen over het verwerken van uw persoonsgebonden gegevens. Als u vragen hebt die door deze verklaring over gegevensbescherming niet worden beantwoord of als u meer gedetailleerde informatie wenst over een bepaald punt, gelieve u contact op te nemen met de functionaris van Völker GmbH die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

E-Mail an: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.