philosophie

De filosofie van Völker.

Völker heeft zichzelf de taak gesteld verpleeg- en ziekenhuisbedden te produceren waarbij de geheel individuele eisen en verschillende verwachtingen van zorgbehoeftige mensen en van het verplegend personeel centraal staan. Daarom is onze stelregel: met name mensen die zorgbehoevend zijn, hebben recht op respect en aandacht voor hun waardigheid. Daarvoor denken, ontwikkelen en produceren wij.

Hiervoor zijn verpleeghulpmiddelen nodig die activerende verpleging mogelijk maken, bewoners zelf mobiel helpen te zijn, angsten wegnemen, immobiele mensen activeren en bij al deze handelingen het verplegend personeel ontlasten en hun werk lichter maken. Alleen zo blijft er nog voldoende tijd over die door het verplegend personeel voor meer zorg en aandacht gebruikt kan worden.

En alleen dan vinden wij dat we voldaan hebben aan het doel van onze arbeid: meer tijd voor menswaardige verpleging en verzorging. Het Völker Care Concept is de praktische vertaling van onze bedrijfsfilosofie.