qualitaet

Kwaliteit “Made in Germany”

Als kwaliteit aangeeft in welke mate een product aan de eisen voldoet, dan hebben de bedden van Völker volgens ons recht op het predicaat 'voortreffelijke bedden'. Al in het allereerste ontwikkelingsstadium gaan onze experts uit de productie en de ontwikkeling met leveranciers en externe vakmensen om de tafel zitten om kennis uit te wisselen. Door vast te houden aan productie „Made in Germany“ voorkomt Völker enerzijds de gebreken die vaak geassocieerd worden met lageloonlanden en maken wij anderzijds gedegen Total Quality Management mogelijk: een belangrijke indicatie voor medische hulpmiddelen en voor de bruikbaarheid van onze producten gedurende heel veel jaren.