pflegebett-geteilte-seitensicherung
Model 3080 met gedeelde
zijbeveiligingen


pflegebett-niedrigstbett
Model 5384 Kepler
pflegebett-durchgehende-seitensicherung
Model 2080 met
doorlopende zijbeveiligingen


LTC Vis-a-Vis
LTC Vis-a-Vis

Het juiste verpleegbed voor alle behoeften.

De verzorgingskosten nemen toe. Goed verplegend personeel is zeldzaam. Daartegenover staat dat de eisen van bewoners en hun naasten steeds hoger worden.

Hier bieden verpleegbedden van Völker uitkomst. Zij stellen u in staat te voldoen aan de wensen van oudere mensen en aan alle verzorgingseisen, ook bij intensieve verpleging. En voor de groeiende groepen bewoners die hoogbejaard of immobiel zijn of een groot risico lopen te vallen, hebben wij bovendien speciale bedden bedacht. Dankzij de modulaire constructie van alle bedden van Völker blijft hun uniforme uiterlijk ondanks de op de behoefte afgestemde verschillen behouden. Zo wordt een inrichtingsconcept mogelijk dat echt één geheel vormt.