Verpleegbed van Völker model 2080.
Met doorlopende zijhekken.

Oogt als het verpleegbed 3080, maar dan met doorlopende zijhekken aan beide zijden. Het gebruik van doorlopende zijhekken is gerechtvaardigd als dit vanuit therapeutisch oogpunt zinvol is, de zorgbehoevende er daadwerkelijk door beschermd wordt en hij of zij ermee heeft ingestemd.