servicevertraege

Völker Service verzorgt de technische controles, onderhoud en reparaties voor u.

Uw verpleeg- en ziekenhuisbedden worden als u dat wenst door Völker Services gecontroleerd en onderhouden, conform de wettelijke voorschriften. Daarbij maakt het Völker Diagnostic System een snelle en gedetailleerde diagnose van nieuwe bedden van Völker mogelijk. De noodzakelijke reparaties kunnen onmiddellijk – zonder herhalingscontroles of een vervolgbezoek van een monteur – worden uitgevoerd.
Bij de inbedrijfstelling en bij werkings- of herhalingscontroles houdt de servicemonteur van Völker een gedetailleerde en rechtsgeldige documentatie bij, inclusief de vereiste controle van alle documenten op hun volledigheid.