techkontollen

Laat de technische controles aan Völker over.

De gekwalificeerde servicemedewerkers van Völker nemen naar wens de jaarlijkse technische controle voor hun rekening, geheel conform de nieuwste geldende normen. Daaronder vallen onder andere visuele controle, werkingscontrole en elektrische metingen. Eventueel noodzakelijke reparaties worden onmiddellijk uitgevoerd (na afloop van de garantieperiode is dit niet meer gratis). Dit omvat ook een gedetailleerde en rechtsgeldige documentatie en de wettelijk vereiste controle van alle documenten op hun volledigheid.

download Technische Controle