voelker-care-concept-frei

Het idee van een compleet Care Concept.

Het Völker Care Concept is de praktische vertaling van de bedrijfsfilosofie van Völker. Dit concept is het basisprincipe voor alle productontwikkelinspanningen van Völker en het definieert onze doelstelling voor breed partnerschap. Omdat wij weten dat er altijd zeer individuele eisen en sterk verschillende verwachtingen leven bij de mensen die de zorg krijgen en bij het verplegend personeel, stellen wij alleen de mensen in het middelpunt. Daarbij zetten wij in op een op waarde gebaseerde ondernemingscultuur, op partnerschap, dialoog en transparantie.

Het totale Völker Care Concept draagt bij aan een betere oplossing afgestemd op de individuele behoeften van onze klanten, die gericht kunnen teruggrijpen op een bundeling van producten, kenmerken en competenties waarmee ze ook het economische succes van hun instelling zekerstellen.

icon-multimedia Het Völker Care Concept
(Flashplayer versie 10 vereist) weiter

download Informatiebrochure Völker Care Concept