Völker ziekenhuisbed model 962-2W.
W – zoals in 'wasstraatgeschikt'.

Als alternatief voor het ziekenhuisbed 962-2 voldoet dit bed aan beveiligingsklasse IPX 6 en is het veilig tegen waterstralen onder hoge druk en daardoor geschikt voor reiniging in centrale wasstraten.

Bovendien biedt het personeelstoetsenbord de mogelijkheid verschillende functies automatisch op te slaan en deze opgeslagen functies zo nodig weer op te roepen. Model 962-2W komt optisch overeen met het basismodel 962-2 en past daarmee volledig binnen een uniform verpleegkamerconcept.